G32PrepDelivery

BEAUTIFULLY BALANCED, FRESHLY
COOKED MEALS

MRiRW: ponad 4000 zł ha dotacji do pasów kwietnych co roku

Kolejna zmiana dotyczy dolnego progu powierzchni gospodarstwa objętej płatnością redystrybucyjną. Istotne jest, że płatność taka przyznawana jest do pierwszych 30 ha. Z kolei w przypadku uzupełniającego wsparcia dochodów dla młodych rolników zniesiono limit powierzchni gruntów, do których przyznawana jest płatność (dotychczas było to 50 ha). Do 15 maja wnioski o dopłaty bezpośrednie za 2023 złożyło 670 tys. Termin składania wniosków został wydłużony do 30 czerwca. W przypadku dopłat bezpośrednich w 2022 roku istotna zmiana polega na dodaniu do rodzaju płatności uzupełniającej płatności podstawowej (UPP) nazywanej przez rolników także uzupełniającą płatnością obszarową.

Na glebach klasy IV można siać facelię na nasiona w normie 8-10 kg/ha. Przy słabszych glebach zasadne może być zwiększenie ilości do 10-15kg/ha. Trzeba pamiętać, że dopłaty można było uzyskać tylko na gospodarstwa do 300 hektarów. Dopłatę tę otrzymają ci rolnicy, którzy prowadzą gospodarstwa w taki sposób, aby utrzymać TUZ. Aby została ona przyznana, należy również stosować dywersyfikację upraw oraz praktyki pozwalające na utrzymanie obszarów proekologicznych. Będą mogły być podejmowane przez rolników na dwa lata.

Mimo dużego zainteresowania rolników uprawą facelii i słonecznika nie można, jak do tej pory, uzyskać zgody resortu rolnictwa na dopłaty do składek ubezpieczenia tych roślin. Chociaż obie rośliny są cenne dla rolników i pszczelarzy nie traktuje się ich równorzędnie z innymi uprawami. Facelia jest rośliną miododajną, a uprawa tego typu roślin jest bardzo potrzebna w naszym kraju, biorąc pod uwagę stan zdrowotności polskich rodów pszczelich. Na ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich została zaplanowana kwota ponad 1 mln 120 tys.

“Mój elektryk” – jakie założenia programu?

W jego ramach NFOŚiGW wesprze kwotą 1,2 mld zł dokonywane przez samorządy zakupy autobusów elektrycznych i wodorowych. Przy czym ten rodzaj wsparcia skierowany ma być do mniejszych miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze, które borykają się z problemem smogu. Cały proces przyznawania dotacji będzie prowadzony online.

Od 2023 roku płatność podstawowa do hektara ma wynieść 117 euro. Jeśli przyjąć aktualny kurs euro, będzie to około 531 zł. Tak wynika z drugiej wersji projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027, który opublikował resort rolnictwa. Konsultacje tego planu potrwają do 15 września ­ br. Warto przyjrzeć się zawartym w nim propozycjom i przeliczyć, czy przyjęte w nim rozwiązania pogorszą, czy polepszą sytuację dochodową gospodarstwa.

Internetowa Giełda Rolnicza i Towarowa to największy portal bezpłatnych ogłoszeń rolniczych w Polsce. Umożliwia handel roślinami, zwierzętami, maszynami rolniczymi, gruntami rolnymi, nasionami zbóż, środkami produkcji rolnej. Jedną z największych zalet facelii błękitnej jest jej szybki wzrost. Wschodzi po około tygodniu od zasiewu, a po 50 dniach zakwita. Kwitnienie trwa około 5-6 tygodni, czyli pszczoły mają zapewniony obfity pożytek przez co najmniej półtora miesiąca.

  • Pełna stawka będzie przysługiwała do 50 ha, za powierzchnię powyżej 50 i do 100 ha rolnik otrzyma 75% stawki podstawowej, a za większą 60% stawki.
  • Termin składania wniosków został wydłużony do 30 czerwca.
  • Stosować zasady wzmocnionej warunkowości (przestają obowiązywać pojęcia wzajemnej zgodności, tj. cross-compliance, i zazielenienia).
  • Kolejna zmiana dotyczy dolnego progu powierzchni gospodarstwa objętej płatnością redystrybucyjną.
  • I co w przypadku, gdy rośliny jednoroczne wypadną z pasa kwietnego?

Dopłaty do nawozów to wsparcie finansowe dla rolników, które ma zrekompensować wzrost cen nawozów i innych kosztów ponoszonych w gospodarstwie. Tegoroczny program pomocy został zatwierdzony przez Komisję Europejską w maju, a nabór wniosków ruszył w czerwcu. Rząd przewidział też inne dopłaty dla rolników, w tym m.in. Te dopłaty bezpośrednie 2022 otrzymają rolnicy, którzy uprawiają określone gatunki roślin.

Czy są dopłaty do facelii? Nie, ale są argumenty!

Im więcej działań zastosuje, tym więcej uzyska punktów, a to oznacza wyższą dopłatę. W 2023 roku przyjmowanie wniosków rozpoczęło się 15 marca 2023. Wnioski o przyznanie płatności można składać tylko przez internet za pomocą aplikacji eWniosekPlus. Wstępnie założono, iż UPP obejmie powierzchnię ok 1,1 mln ha, w związku z tym, iż na tę płatność zarezerwowano 400 mln zł, z jej tytułu rolnicy otrzymają nie więcej niż 40 zł.

Jesteśmy zadowoleni z postępu w realizacji programu ‘Mój elektryk’. Sukces wdrożenia programu może być mierzony zarówno liczbą firm leasingowych współpracujących z BOŚ, liczbą złożonych wniosków, jak i liczbą umów dotacji zawartych z klientami. Najważniejsze jest jednak to, że te 4 trendy, które będą kształtować małe firmy w 2022 roku liczby przekładają się na mniejszą emisyjność polskiego transportu. Oczywiście wciąż jest przed nami wiele wyzwań na drodze do bezemisyjności, ale odnosząc się do terminologii motoryzacyjnej – najważniejsze, że ruszyliśmy, na kolejnych odcinkach będziemy poprawiać nasz wynik.

Ograniczone mają być też niektóre wsparcia związane z produkcją. Na przykład płatność do młodego bydła, podobnie jak płatność do krów, może zostać przyznana maksymalnie do 20 sztuk zwierząt w gospodarstwie i tylko w gospodarstwach utrzymujących nie więcej niż 50 sztuk młodego bydła lub krów. Natomiast w przypadku pozostałych województw – co najmniej 3 sztuki.

Szczegóły i ważne informacje

W przypadku osób fizycznych, dofinansowanie w ramach “Mojego elektryka” będzie udzielane w formie bezzwrotnej dotacji. Co ważne, program ten uwzględnia także leasing samochodu elektrycznego i w ramach tego świadczenia o dotacje z puli mogą ubiegać się banki udzielające kredytowania na ten rodzaj pojazdu. Z pewnością do końca grudnia, ale trzeba pamiętać, że środki będą wypłacane w miarę rozpatrywania i akceptacji wniosków. A to jeszcze potrwa, gdyż do ARiMR spłynęło niemal 350 tys. Oznacza to, że niektórzy mogą otrzymać pieniądze całkiem szybko, a inni poczekają do końca roku.

Otóż szacuje się, że decyzja w sprawie przyznania dofinansowania powinna zostać wydana w ciągu miesiąca od złożenia wniosku (dotyczy to również przelewu środków na konto). Uruchomienie dopłat do leasingu jest kluczowe dla sukcesu programu fed podnosi stopy procentowe usa po raz czwarty w 2018 „Mój elektryk”, a elektryfikacja transportu w Polsce ma zasadnicze znaczenie dla realizacji celów klimatycznych. Wsparcie kierowane przez NFOŚiGW do przedsiębiorców i samorządów upowszechni stosowanie pojazdów zeroemisyjnych.

W jakiej temperaturze kiełkuje facelia?

Początkowo rząd zapowiadał, że zakup RSM nie będzie objęty dopłatami, a zakup mocznika tylko w niektórych przypadkach (gdy będzie to mocznik w formie granulowanej z inhibitorem ureazy albo powłoką biodegradowalną). Po protestach rolników zostało to jednak zmienione. Ostatecznie dopłaty przysługiwały zatem także na RSM oraz mocznik bez inhibitora. Agencja zdaje sobie sprawę, że nie każdy ma dostęp do internetu, a część rolników może nie być w stanie poradzić sobie samodzielnie ze złożeniem wniosku elektronicznego.

To już cztery lata trwają starania Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych o objęcie facelii i słonecznika dopłatami do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Zmieniają się ministrowie a zmiana ustawy funkcjonuje wyłącznie w sferze niespełnionych obietnic. Odpowiedź na pytanie, czy są dopłaty do facelii i słonecznika jest bardzo krótka – nie.

Kryzys na rynku pasz? Czas wrócić do pasz z roślin GMO

Takie osoby mogą liczyć na pomoc w biurach powiatowych agencji. Ich pracownicy pomogą im wypełnić i złożyć wniosek przez internet. Dopłaty bezpośrednie 2022 od ARiMR nie będą też wypłacane w całości. Do połowy października rolnicy otrzymają zaliczkę na poczet dotacji.

Dzięki temu zostanie potrojona liczba samochodów elektrycznych w Polsce, co pozwoli na dalszy rozwój infrastruktury ładowania oraz produkcji na potrzeby rynku samochodów zeroemisyjnych. Dlatego dziękuję przedstawicielom firm leasingowych oraz banków, których cenne uwagi pomogły zbudować system dystrybucji dopłat do leasingu przyjazny dla leasingobiorców. Ekoschematy czyli “Rolnictwo węglowe” to nowy rodzaj płatności bezpośrednich za realizację praktyk korzystnych dla środowiska, klimatu i dobrostanu zwierząt, które wykraczają ponad podstawowe wymogi określone w warunkowości. Na ekoschematy planowana do wydatkowania kwota wynosi 4,33 mld euro, co stanowi 25% koperty finansowej płatności bezpośrednich (17,33 mld euro).

Większe było też zainteresowanie dopłatą do buraków cukrowych, ale dopłatę tę utrzymano na maksymalnym poziomie z uwagi na trudną sytuację występującą na tym szkocja zamierza pozostać w ue w przypadku brexit-forex rynku. Siew najlepiej jest przeprowadzić siewnikiem zbożowym w rozstawie cm lub 11 cm jak zboża. Normy wysiewu zależą od rodzaju gleby oraz celu uprawy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *